Disclaimer

Tunnissen-IT V.O.F. (Kamer van Koophandel 58447466), hierna te noemen Tunnissen-IT, verleent u hierbij toegang tot www.tunnissen.info (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Tunnissen-IT en derden zijn aangeleverd. Tunnissen-IT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Tunnissen-IT.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tunnissen-IT.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tunnissen-IT en haar licentiegevers.